Fjerritslev Kro – og dens spændende historie

Indtil omkring 1830-40 var Kollerup knudepunkt i krydset mellem den gamle kongevej og vejen fra Aggersund til havet. Det ændredes med anlæggelsen af den nuværende hovedvej 11 gennem Han Herred. Fjerritslev overtog Kollerups status, hvorfor ejeren af landevejskroen i Kollerup valgte at sælge sin bevilling til gårdejer Jens Søeballe, som byggede en ny kro på en banke i Fjerritslev Sø. Søen blev dog efterhånden afvandet og indskrænket til det nuværende lystanlæg.

I 1843 videresolgte Søeballe kroen til Jens Herman Poulsen, som i 1850 etablerede postkontor på kroen. Til kroen hørte et mindre brændevinsbrænderi, som i 1852 blev afhændet til Chr. Olesen Westergaard, der senere byggede Brænderigaarden vest for byen. Poulsen byggede i 1856 nyt postkontor på en tilbagetrukket grund over for kroen (hvor Mejeriet Dalhøj senere blev opført), og efter et par kortvarige ejerskaber blev Niels Laursen kroejer eller gæstgiver fra 1863 og lang årrække frem.

Fjerritslev Kro anno 1909.

Fjerritslev Kro anno 1909.

Omkring århundredskiftet var der atter skiftende ejere, hvorefter familien Munksgaard tegnede firmaet i størstedelen af perioden fra 1904 til 1967. Her tog Kaj Hedegaard over, indtil han efter 33 års ejerskab overlod Fjerritslev Kro til Hanne Smetana Christensen, som i de 11 år forud havde drevet Hannes Madsted i Søndergade 5.

Oprindelig hørte der en rejsestald til Fjerritslev Kro. Da rutebilerne kom frem i første del af 1900-tallet, blev der etableret holdeplads lige uden for kroen. Før århundredskiftet blev der også holdt dyrskue på det omkringliggende areal, og frem til 1915 var der årlige markedsdage og to månedlige torvedage ved kroen. I vore dage – hvor rutebilstationen er flyttet væk fra kroen, så der blevet skabt et flot bytorv – har byens handlende genskabt traditionen med torvedage om sommeren.

I Fjerritslevs første årtier som stationsby efter jernbanens fremkomst i 1897 var der stor selskabelighed i byen, herunder underholdning i form af omrejsende teatre, dilettant, stumfilmforevisning, oplæsning, koncerter og visesang på kroen. Blandt andre optrådte den senere maler Kirsten Kjær på de skrå brædder i begyndelsen af 1920’erne. Der har naturligvis også været afholdt talrige baller helt op til vor tid.

Mangen en hus- eller hestehandel er blevet afsluttet med lidkøb på kroen – og den kendte hestehandler Chr. Svendsen, som i øvrigt er foreviget på et maleri af Kirsten Kjær, tegner sig for en stor del af de historier, der kunne fortælles om hverdag og fest på Fjerritslev Kro.

Under krigen 1940-45 besatte tyskerne såvel skole som missionshus i Fjerritslev, hvorfor der både var skoleundervisning og møder i Indre Mission på kroen.

I nyere tid har Fjerritslev Kro været henholdsvis film- og teaterkulisse, idet Anders Refns kortfilm »Seth« fra 1999 blev optaget her med skuespilleren Lars Mikkelsen i hovedrollen, ligesom Vendsyssel Teater i 2009 havde en opsætning af samme historie under titlen »Vi venter på Guds rige« med Jens-Martin Eriksen som instruktør.

Lyst til af opleve atmosfæren?